NASKAH TEATER TRADISI MAMANDA KALIMANTAN SELATAN

Berikut ini adalah salah satu contoh naskah teater tradisi yang disebut dengan Mamanda dari daerah Kalimantan Selatan. Naskah ini berjudul "Amuk Hantarukung" Karya Bakhtira Sanderta. Naskah ini menceritakan tentang perjuangan rakyat Kalimantan Selatan suku Banjar dan sekitarnya dalam berjuang melawan penjajahan Beland. Silakan disimak dan dianalisis naskah tersebut di bawah ini siapa tahu bisa dijadikan bahan untuk kegiatan pementasan di sekolah atau di kampus kamu : 
  
Sekapur Sirih

Sebuah kesenian perlu dilestarikan, Tradisi jangan ditinggalkan. Memang banyak kesenian dan tradisi yang kita miliki, salah satunya adalah Seni Teater Tradisional terutama Mamanda.

Salah satu upaya melestarikan agar seni Teater Tradisional tidak sirna ditelan masa, peradaban baru, ia perlu dicatat dan dikembang suburkan lewat media tulis, Akhirnya tersusunlah Tiga Cerita Mamanda berupa kumpulan naskah Mamanda.

Memang Tiga Cerita Mamanda yang tersusun ini jauh dari sempurna, tetapi itulah hasil maksimal, yang mudah-mudahan dapat berguna serta memberikan kontribusi bagi pelestarian dan pengembangan seni budaya bangsa.

Penyusun.

BAKHTIAR SANDERTA
 AMUK HANTARUKUNG
Karya : Bakhtiar Sanderta


Di desa antarukung yang masyarakatnya terkenal dengan anti walanda, telah melakukan rapat untuk melakukan pemberontakan terhadap belanda. Tersebutlah pemuda bernama Santar yang terkenal pemberani yang memimpin masyarakat untuk menyerang walanda. Belanda yang menghadapi keberanian masyarakat mengalami kekalahan diseluruh banua Banjar. Maka belanda mengumumkan kepada masyarakat agar menyerahkan Santar hidup atau mati. Tapi masyarakat yang mencintai kemerdekaan justru melindungi keberadaan santar. Perjuangan di banu banjar terus berlanjut. Dan belanda menyerang Hantarukung hingga terjadilah peperangan sengit antara belanda dangan pendukung Santar. Amuk Hantarukungpun terjadi.


HAMUK HANTARUKUNG :

B A B A K   I
DI HULU BARAT SUNGAI BARITO


M U S I K           :    ---------------  GADUKAN  ---------------      ( agak panjang )

PANGANAN     :    Dangsanak !
PANGIWA         :    Dangsanak !
PANGANAN     :    Bilamana kita sudah sampai di mana kita punya panjagaan, ada lebih baik kita manyambat kita punya ngaran kalawan Jabatan kita punya diri. Bagaimana, dangsanak ?!
PANGIWA         :    Itu banar sakali, dangsanak !

M U S I K           :    ---------------  GADUKAN  ---------------      ( sekelumit )

PANGANAN     :    JUMANTANG HAYAU aku ampunya ngaran, nang manjabat pangkat PANGANAN atawa HARAPAN PARTAMA dalam ini kerajaan BANJAR di Hulu Barat Sungai Barito; banar atawa salah Dangsanak

PANGIWA         :    Itu ada banar sakali, dangsanak !

M U S I K           :    ---------------  GADUKAN  ---------------      ( sekelumit )

PANGANAN     :    Sudah batahun-tahun aku manjabat pangkat Panganan, baluman parnah mandapat cacat cela atawa amarah paduka Sultan GUSTI MATSEMAN, bujur – banar kada, dangsanak ?

PANGIWA         :    Bujur !

M U S I K           :    ---------------  GADUKAN  ---------------      ( sekelumit )

PANGANAN     :    Kataku si Macan Kumbang, Macan Kumbang Sainganku. Pangliris mundur salangkah ;  Haram manyarah ;  Waja sampai kaputing, banar atawa kada, Dangsanak ?

PANGIWA         :    Cah ! Kada buhung, Dingsanakai !


M U S I K           :    ---------------  GADUKAN  ---------------      ( sekelumit )

PANGANAN     :    Apabila sudah kulabrak manyambatakan ngaran atawa jua pangkat jabatan, ikam pulang dingsanakai giliran mangumbayau !

PANGIWA         :    Bulih dangarakan, Dingsanak !


M U S I K           :    ---------------  GADUKAN  ---------------      ( sekelumit )

PANGIWA         :    WIRA DHARMAJAYA aku punya ngaran, terpangkat menjadi PANGIWA dalam kerajaan Banjar di Hulu Barat Sungai Barito ini, apa banar, dangsanak ?


PANGANAN     :    Itu banar sakali, dangsanak !

M U S I K           :    ---------------  GADUKAN  ---------------      ( sekelumit )PANGIWA         :    Akulah Si Batu Amping Kaminting Pidakan, aku sanggup marabahakan bandira musuh, gagah si Marawani galarku, apa bujur atawa kada, dangsanak ?


PANGANAN     :    Tarusakan, dangsanak !

M U S I K           :    ---------------  GADUKAN  ---------------      ( sekelumit )

PANGIWA         :    Kataku Sirunduk-runduk, Runduk-runduk galibaganku, Barang siapa mamandang mataku, tunduk bigimana dicabut Urat Saribu ! Apa bujur, Dangsanak ?


PANGANAN     :    Itu ada banar sakali, Dangsanak !

M U S I K           :    ---------------  GADUKAN  ---------------      ( sekelumit )

PANGIWA         :    Kada lamun ambung, akulah Hayan lakinya bilamana PANGANAN kada ada. Bujur apa kada, Dangsanak ?


PANGANAN     :    Banar sakali, Dangsanak !

M U S I K           :    ---------------  GADUKAN  ---------------      ( sekelumit )

PANGIWA         :    Bilamana Pangiwa sudah manarangakan ngaran kalawan Jabatan, kaya apa imbah ini pikiran dangsanak Panganan ?


PANGANAN     :    Sasudahnya kita manyambat ngaran kalawan jabatan kita, ayuha kita manghiasi Balai Parsidangan karena satumat lagi Paduka Sulatan Yang Mulia datang di mana Balai Parsidangan.

PANGIWA         :    Dipersilakan, Dangsanak !

M U S I K           :    ---------------  GADUKAN PANJANG  ------------- ( Nan/ Wa bakuliling )

BUKHARI         :    Akulah nang bangaran Bukhari, terpangkat PAMAYUNG SULTAN. Diparintah buat mamarikasa pakarjaan PANGANAN dan PANGIWA.


M U S I K           :    ---------------  GADUKAN  ---------------      ( Bukhari baparak )

BUKHARI         :    Waduhai baiknya pakarjaan angkau badua, gilang gumilang dihiasi air guci batatah manik pucuk rabung kalawan Naga balimbur. Halilipan kadangan Ular Lidi manggapit Kumala. Hati-hati angkau punya panjagaan, karana satumat lagi Sultan mamasuki Balai persidangan.


M U S I K           :    ---------------  GADUKAN  ---------------      ( Bukhari berangkat dan Sultanpun masuk )

SULTAN. GT.

MATSEMAN     :    Panganan kalawan Pangiwa, buka Lawangan Basar, kami mamasuki Balai Persidangan.


M U S I K           :    ---------------  GADUKAN  ---------------      ( sekelumit )

SULTAN. GT.

MATSEMAN     :    Para Raden, Gusti, Kaluarga Bangsawan Banjar, Pamayung dan Panganan Pangiwa sakalian :

Dangarakan wasiatku : Karajaan Banjar lagi darurat. Sumangat kita jangan tarabang, Walakin kita sudah jauh ka Hulu Barat Sungai Barito ini.

Tersebut Beta empuya ngaran : Gusti Matseman, putera Pangeran Antasari, pawaris HARAM MANYARAH WAJA SAMPAI KA PUTTING. Kaya apa, khabarnya barataan ?

SEMUANYA     :    Kami, barataan, tunduk patuh di bawah perintah Paduka Sultan.


SULTAN. GT.

MATSEMAN     :    Terima kasih.

Sanang hatiku dihayap para dingsanak kaluarga barataan. Bulih dangar, beta mamuja-muja kerajaan Banjar, kerajaa pusaka turun temurun.

M U S I K           :    ---------------  Biola ------ Babun ----- Gong --------------

( RAJA / SULTAN BALAGU )
Nang baik budi dundang …………. ngai …………
Budi nang baik la ……………. Nya pang ……..
I i i i i i  ……………….pang budi ……..
Dundang ……… dundang ……….

D I A L O G       :    Dangarakan dangsanak barataan beta handak mamadahakan kisah lawan dingsanak barataan !


SEMUANYA     :    Inggih kami, barataan mandangarakan.SULTAN. GT.

MATSEMAN     :    Bahwa dahulu 40 tahun nang tinggalam di desa Hantarukung hidup seorang ulama nang bangaran Tuan Haji Durrahman …. Sidin terkenal karena kaalimannya serta kebijaksanaan sidin.

Mandangar kada dingsanak barataan ?.

SEMUANYA     :    Inggih kami, mandangarakan barataan.


(BALAGU).
Angkau dangar …. Angkau dangar ………………………………………
Wahai dingsanaku barataan …. Nang baik hati …. Nang baik budi sakalianai ….

Barpari …. Sayang ………………
I iiiiiiiiiiii barpari !
Yadan ………… yadan ………….

DIALOG            :    Setelah Tuan Haji Durahman meninggal dunia, maka sakit hatiku malihat kaadaan di Desa Hantarukung wayahini …. Kadaan wayahini laksana batang tinggalam.

Siapakah nang sanggup maangkat batang nang tinggalam ?

                            :    (nyanyi) …


Salama saya ……………….
Salama saya ……………….
Raja menjadi raja.
I iiiii…………..pang raja

Cukup sabagaimana …………
Cukup sabagaimana …………
Pambari ………..lanya ………..
Uang ………………………
I iiiiiiiiii…………..Pambari.
Dundang ………….dundang ………..dundang ………….

DIALOG            :    Setelah beta memuja-muja kerajaan. Ramai atau bagaimana panganan dan pangiwa ?.

PANGANAN/   
PANGIWA         :    Ramai sakali paduka sultan.

SULTAN. GT.

MATSEMAN     :    Kuucapkan terima kasih terhadap seorang panganan dan pangiwa. Untuk lebih meramaikan lagi maka Panganan dan Pangiwa beta perintahkan untuk lebih meramaikan lagi !

PANGANAN/   
PANGIWA         :    Ampun paduka sultan. Boleh dangar.
                                 (BALAGU)    Musik ------- biola --------
                                 Ampunlah tuanku
                                 Ampunlah lanya tuanku
                                 Uuuuuuuuuu……….
                                 Hai muda laabastari. Hai muda labastari.

MUSIK               :    ---------- Biola ----------

                                 Salama tuanku
                                 Salama tuanku
                                 Uuuuuuuuuu…………hai mamigangg di nagri
                                 hai mamigang di nagri.
                                 ---------- Biola ----------
                                 Dangar sabanar jua …..dangar sabanarnya jua
                                 Uuuuuuuuu……hai hamba la bar pari
                                 hai hamba la bar pari.

                                 Cukup paduka sultan.

SULTAN. GT.

MATSEMAN     :    terima kasih Kuucapkan terhadap seorang panganan dan pangiwa

                                 (MUSIK LAGU PANGLIMA………GT. MATSAID MAMASUKI KARAAJAAN)


                                 ---------- Biola ----------                Babun Tapak

GT. MAT SAID  :    Akulah nang bangaran Gusti. Mat Said Putera Pangeran Antasari, Dingsanak oleh Sultan Gusti Mat Seman, terpangkat kepala Partanda, atawa Imam Perang dalam kerajaan ini.
MUSIK               :    ---------- sekelumit ----------
                                 Gagah ka lawan wani, bijaksana mamimpin pasukan
                                 Mandau Talabang, laksana Macan pagat ikatan
MUSIK               :    ---------- sekelumit ----------
                                 Kata ku : Naga ulit naga umbang, taguh kulit sampai katulang,
                                 kur sumangat, baurat kawat, batulang wasi, bapunggung waja.
MUSIK               :    ---------- sekelumit ----------
                                 Kulihat bandira karajaan Banjar bakibar di atas Sungkul awan batulis,
                                 pertanda rapat mufakat Sultan sudah dimulai.

MUSIK               :    ---------- agak panjang ----------


GT. MAT SAID  :    Panganan kalawan pangiwa !

PANGANAN/   
PANGIWA         :    Daulat tuanku kepala pertanda, tuanku sudah ditunggu paduka Sultan

GT. MAT SAID  :    Tarima kasih panganan kalawan pangiwa

PANGANAN/   
PANGIWA         :    Daulat tuanku kepala pertanda.

GT. MAT SAID  :    Hati-hati kau bajaga-jaga.

PANGANAN/   
PANGIWA         :    Daulat tuanku.

MUSIK               :    ---------- sekelumit ----------

GT. MAT SAID  :    Satu ampun beribu ampun hamba Gusti Mat Said datang kehadapan
                                 sampian.

SULTAN. GT.

MATSEMAN     :    Bangun adingku masalah batang tarandam kampung hantarukung wayahini dipingkuti walanda, siapa nang sanggup ka Hantarukung, manulung hidup rakyat tersiksa ?


BUKHARI         :    Satu ampun beribu ampun baribu ampun ; lamun kada tasalah, ulun
                                 mohon dikirim, nyaman salajur bulik malihat bakas rumah kaluarga.

SULTAN. GT.

MATSEMAN     :    Lamun itu memang kahandak ikam, aku merestuakan. Kaya apa
                                 pamikiran ikam adingku MAT SAID ?

GT. MAT SAID  :    Ulun kada tasinggung. Bukhari pantas kalawan patut tulak kahantarukung
                                 Inya bisa diandalakan. Bagaimana Santar ?

Santar                  :    Inggih ulun umpat dingsanak BUKHARI kami baluman biasa bapisah.

SULTAN. GT.

MATSEMAN     :    Terima kasih, nah berangkat ikam badua dengan Bismillah mari kita
                                 antar barataan.

M U S I K           :    ---------------  FADE OUT  --------------- 


BABAK II
DI RUANG KERJA TUAN KONTOLER


M U S I K           :    ---------------  GADUKAN  ---------------     

OPAS  I              :    (masuk dan menyebutkan nama)
                                 Herman Hiyustan Van Buruk tersebut aku punya nama, terpangkat sebagai OPAS I dalam pemerintahan Tuan Kontoler di abdiling Hulung Sungai  ini (di kampung ngaranku UTUH LANGKAR).
                                 ---------------  MUSIK  ---------------
                                 Sudah 10 tahun aku menjabat sebagai OPAS I tidak pernah mendapat cacat dan cela sedikitpun dari tuan Kontoler ini dikaranakan kepintaran dan keberanian aku punya diri dalam bertindak taat pada titah tuan Kontoler selalu dijunjung di atas batu kepala seorang OPAS I
                                 ---------------  MUSIK  ---------------
                                 Apabila OPAS I sedang menjalankan tugas ada yang melakukan kesalahan jangan orang lain neneku turun ka sungai ku pukul di burit.
                                 ---------------  MUSIK  ---------------
                                 Apabila OPAS I telah selesai menyebutkan nama dan jabatan lebih baik aku berjaga-jaba sambil menunggu OPAS II sebelum tuan Kontoler bersidang di ini ruangan.
                                 ---------------  MUSIK  ---------------
                                 (OPAS II MASUK DAN MENYEBUTKAN NAMA SERTA JABATAN)

OPAS II              :    Apabila OPAS II telah tiba di muka pintu penjagaan ada lebih baik aku menyebutkan nama dan jabatan.
                                 YAN FILTER JOHAN QUIN tersebut aku punya nama yang menjabnat sebagai OPAS II dipemerintahan Tuan Kontoler.
                                 OPAS I sedang berjaga-jaga di muka pintu lebih baik aku menghampiri
                                 ---------------  MUSIK  ---------------

                                 (OPAS II MEMANGGIL OPAS I)

OPAS II              :    Hai OPAS I

OPAS  I              :    Ohh… ikamkah OPAS II, napa garang OPAS II

OPAS II              :    Papa ai he ih.

OPAS I               :    Kenapa kamu terlambat ? hei OPAS II

OPAS II              :    Biniku sakit parut.

OPAS I               :    Bini yang sakit ikam nang terlambat.

                                 (TUAN KONTOLER MASUK)

TC                       :    Hai OPAS II… apa itu ?

OPAS II              :    Siap ! Oo tuan Kontoler ! rokok tuan

TC                       :    Hofferdom ! What ? rokok kamu jaga maksud saya ….kacang goblok !

OPAS II              :    Y            a tuan Goblok !!

TC                       :    Apa kamu bilang he ? saya orang goblok he

OPAS II              :    Y            a tuang he!!

TC                       :    Kurang ajar !!

OPAS II              :    Y            a tuan!

TC                       :    Mana OPAS I he!

OPAS II              :    di ......... dalam  tuan.

TC                       :    Apa? Berani-berani gagai-gagai meja unda he.

MUSIK               :    ---------- sekelumit ----------

TC                       : ******************************

 


Juni 07, 2014

1 komentar:

  1. Saya dukung pelestarian khazanah cerita rakyat, hikayat, legenda, situs sejarah dan situs prasejarah kandangan, hulu sungai selatan, kalimantan selatan seperti Situs pemukiman hunian kuno manusia prasejarah di situs jambu hilir padang rasau dan situs jambu hulu sungai tatau, Sang maharaja sukarama dan raja-raja dari kerajaan negara daha, perebutan tahta pangeran samudera dengan pangeran tumenggung, legenda raja gubang dan raja bagalung kerajaan bakaling, datu panglima amandit, datung suhit dan datuk makandang, datu singa mas, datu kurba di sungai paring dalam, datu ramanggala di ida manggala, datu rampai dan datu parang di baru sungai raya, datu ulin dan asal mula kampung ulin, datu sangka di papagaran, datu saharaf parincahan, datu putih dan datu karamuji di banyu barau, legenda batu laki dan batu bini di padang batung, legenda gunung batu bangkai loksado, datu ning suriang pati di gambah dalam, legenda datu ayuh sindayuhan dan datu intingan bambang basiwara di loksado, kisah datu ning bulang di hantarukung, datu durabu di kalumpang, datu baritu taun dan datu patinggi di telaga langsat, legenda batu manggu masak mandin tangkaramin di malinau, kisah telaga bidadari datu awang sukma di hamalau, kisah gunung kasiangan di simpur, kisah datu kandangan dan datu kartamina, datu hamawang dan datu balimbur serta sejarah mesjid quba, tumenggung antaludin, tumenggung mat lima dan tumenggung mat jingga mempertahankan benteng gunung madang, panglima bukhari dan perang amuk hantarukung di simpur, datu naga ningkurungan luk sinaga di luk loa, datu singa karsa dan datu ali ahmad di pandai, datu buasan dan datu singa jaya di hampa raya, datu haji muhammad rais dan datu jaya pati di bamban, datu janggar dan datu janggaran di malutu, datu bagut di hariang, sejarah mesjid ba angkat di wasah, dakwah penyebaran agama islam tumenggung kartawedana, datu haji sahid dan datu haji said, datu taniran di angkinang, datu balimau di kalumpang, datu daha, datu kubah dingin, makam habib husin di tengah pasar kandangan, kubur habib ibrahim nagara dan kubah habib abu bakar lumpangi, kubur enam orang pahlawan di ta’al, makam keramat bagandi, kuburan tumpang talu di parincahan, pertempuran garis demarkasi dan kubur Brigjen H.M. Yusi di karang jawa, pahlawan wanita aluh idut di tinggiran, panglima dambung di padang batung, gerombolan letnan dua Ibnu hajar, sampai cerita tentang perang kemerdekaan Divisi IV ALRI oleh pejuang-pejuang kandangan yang banyak tersebar di banua amandit yang dipimpin Brigjend H. Hasan Basery di telaga langsat, karang jawa, jambu, mandapai, padang batung, ni’ih, simpang lima, sungai paring, tabihi, durian rabung, munggu raya dan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan kalimantan.
    Semuanya adalah salah satu aset budaya dan sejarah bagi Kalimantan Selatan.

    BalasHapus