CONTOH PUISI LAMA YANG BERPENGARUH PADA PENULISAN PUISI MODERN

Warga belajar-- sekalian-- Dalam materi pelajaran bahasa dan sastra Indonesia, kita mengenal yang disebut dengan Puisi, baik itu puisi lama maupun puisi modern. Puisi modern yang ada sekarang ini, perkembangan  tidak terlepas dari keberadaan puisi lama, bahkan banyak puisi modern yang dipengaruhi oleh penulisan Puisi lama.

Secara umum puisi lama adalah puisi yang terikat oleh syarat-syarat seperti jumlah larik dalam setiap bait, jumlah  suku kata dalam setiap larik, pola rima, serta muatan setiap bait.

Yang termasuk puisi lama ini adalah :
- Bidal
- Gazal
- Gurindam
- Mantra
- Masnawi
- Nazam
- Kith'ah
- Rubai
- Pantun
- Seloka
- Syair
- Talibun
- Teromba

Adapun jenis puisi lama yang masih sangat banyak memengaruhi penulisan puisi modern adalah pantun, syair dan Mantra.

Berikut ini adalah contohnya:


1. Pantun

Tanam melati di rumah-rumah
Ubur-ubur sampingan dua
Kalau mati kita bersama
satu kubur kita berdua

Ubur-ubur sampingan dua
Tanam melati bersusun bangkai
Satu kubur kita berdua
Kalau boleh bersusun bangkai

2. Syair

Bismillah itu dmulia dikata
Limpah rahmat terang cuaca
Berkat Mohammad penghulu kita
Ialah penghulu alam semesta

Al rahman itu sifat yang sani
Maknya murah amat mengasihani
Kepada Muimin hati nurani
Di situlah tempat mengasihaniAl rahim itu pengasihan kita
Kepada Allah puji semata
Itulah Tuhan yang amat nyata
Memberi hambanya berkata-kata

Dengarkan tuan suatu rencana
Dikarang oleh dagang yang hina
Sajaknya janggal banya tak kena
Dari pada akal belum sempurna

3. Mantra

(Manta untuk mengusir anjing galak)

Pulanglah engkau kepada rimba sekampung
Pulanglah engkau kepada rimba yang besar
Pulanglah engkau kepada gunung guntung
Pulanglah engkau kepada sungai yang tiada berhulu,
Pulanglah engkau kepada kolam yang tiada berongga
Pulanglah engkau kepad mata air yang tiada kering
Jikalau kau tiada mau kembali, matilah engkau.

Demikian contoh puisi lama yang banyak berpengaruh pada penulisan puisi modern, semoga dapat dipahami oleh warga belajar sekalian, terimakasih.Oktober 27, 2014

0 komentar:

Posting Komentar